Info Burgers » Nieuws » Benelux-ministers willen een arbeidsmarkt zonder grenzen

Benelux-ministers willen een arbeidsmarkt zonder grenzen

11 dec. 2014

Ministers van Werk versterken regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt

De Benelux-landen willen begin 2015 de handtekening zetten onder een besluit om diploma’s in het hoger onderwijs wederzijds automatisch te erkennen. Nu is erkenning van een diploma in het buurland tijdrovend en daarmee een obstakel om over de grens te werken. De drie landen gaan de komende maanden bekijken wat de mogelijkheden voor automatische erkenning is. Verder zal verkend worden of via proefprojecten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven grensoverschrijdende stages in één of meerdere sectoren opgestart kan worden. De Nederlandse minister van Werkgelegenheid Lodewijk Asscher maakte dit vandaag bekend. Hij deed dit als Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers tijdens de ondertekening van een Benelux-overeenkomst voor een vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Dit in aanwezigheid van zijn Belgische en Luxemburgse collega’s, Kris Peeters (BE) en Nicolas Schmit (LU).
 AMT_2.jpg
V.l.n.r. Luxemburgse minister Nicolas Schmit, Nederlandse minister Lodewijk Asscher en Belgische minister Kris Peeters

Een betere uitwisseling van werknemers is één van de topprioriteiten van het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie, dat eind 2014 afloopt. Op die manier kan regionaal vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, wat goed is voor de werkgelegenheid en economische groei in de grensstreken. De Benelux-ministers hebben met de overeenkomst vandaag afgesproken dat naast de meeneembaarheid van diploma’s, de informatievoorziening voor grensarbeiders verbeterd wordt en de regionale arbeidsmarktgegevens beter in kaart worden gebracht.

Informatievoorziening

Om (potentiële) grensarbeiders in de Benelux te voorzien van up-to-date informatie willen de ministers de digitale informatievoorziening uitbreiden. Hiervoor zal het bestaande web portaal (http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) uitgebouwd worden tussen België en Duitsland en België en Luxemburg. De betrokken nationale en regionale overheidspartijen zullen op Benelux-niveau de dienstverlening aan grensarbeiders gaan afstemmen. Ook is afgesproken de gegevensverzameling voor grensoverschrijdende werkgelegenheid sterk te verbeteren. Er is momenteel weinig data over grensoverschrijdende arbeidsmarkten en de nationale informatie is zelden goed vergelijkbaar, dat gaat veranderen.

Uitvoeringsplannen

De follow-up van de gemaakte afspraken komt tot uiting in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Een stuurgroep houdt de voortgang in de gaten, waarbij alle belanghebbende actoren en sociale partners op regionaal en nationaal niveau worden betrokken. Deze Benelux-overeenkomst kwam tot stand in overleg met België/Gemeenschappen en Gewesten, Nederland en Luxemburg. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt bij de omzetting van de plannen betrokken. Om alles in goede banen te leiden doen de ministers een beroep op het Secretariaat-Generaal van de Benelux in Brussel voor inhoudelijke expertise en coördinatie.

Naar schatting zijn er nu meer dan 300.000 mensen die dagelijks over de grens pendelen tussen de Benelux-landen en van en naar de Duitse en Franse grensregio’s. Dat is slechts 1,2% van de totale werkgelegenheid. Werkzoekenden ervaren in teveel gevallen belemmeringen om over de grens te gaan solliciteren, hierdoor laten we in grensgebieden een potentieel aan werkgelegenheid onbenut.AMT_1.jpg
V.l.n.r. Luxemburgse minister Nicolas Schmit, Nederlandse minister Lodewijk Asscher en Belgische minister Kris Peeters