Info Burgers » Nieuws » Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

Benelux neemt deel aan bestuurlijk werkoverleg tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

12 jan. 2023

Het was de Minister van Federale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Limenski en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot die deze bijeenkomst organiseerden, met onder de aanwezigen de Commissarissen van de Koning van de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg en de Regierungspresidenten van Münster, Köln en Düsseldorf en vertegenwoordigers van de Euregio. 

Deze bijeenkomst vormt het moment om samen met alle bestuurlijke en politieke niveaus te kijken welke bijkomende stappen er dienen gezet te worden om belemmeringen aan de grens waarmee burgers en ondernemers geconfronteerd worden, weg te nemen. Tijdens het overleg werd terugblikt op de Grenslandconferentie van 2022 in Aken en de doorontwikkeling van de Grenslandagenda. Hierbij kwamen grensoverschrijdende thema’s zoals watermanagement, stikstof en crisismanagement aan bod. Ook werd de organisatie van Grenslandconferentie van 2023 in Nijmegen in het najaar voorbereid.

Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers kondigde op dit werkoverleg aan een Benelux-rondetafelgesprek te willen organiseren over grensoverschrijdende noodhulp (ambulances, brandweer).  Dit is immers van groot belang voor de kwaliteit van leven van inwoners in de regio’s aan de grens.