Info Burgers » Nieuws » Benelux neemt deel aan het Europese Fiscalis-seminar

Benelux neemt deel aan het Europese Fiscalis-seminar

09 dec. 2016

Op 8 en 9 december 2016 vond in Egmond aan Zee (Nederland) het Europese Fiscalis-seminar “VAT refund from the perspective of the applicant’s member state” plaats. Nederland was host en organisator van het seminar, dat een opvolging was van de activiteiten van de Benelux-werkgroep BTW-teruggaafprocedure.

Het seminar, dat werd geopend en afgesloten door het Secretariaat-Generaal, richtte zich in de eerste plaats op mogelijkheden om het BTW-teruggaafsysteem (kort gezegd: bij levering van goederen of diensten door een bedrijf kan de BTW die geheven worden in een Europese lidstaat waar de onderneming geen vestiging heeft, teruggevraagd worden in het eigen land) te versterken en fraudebestendiger te maken. Een van de conclusies die al werd getrokken is dat de communicatie tussen de BTW-teruggaafadministraties en andere betrokken fiscale administraties, met name de lokale inspecteurs die informatie hebben over de ondernemingen, verbeterd moet worden.

Daarnaast kan gedacht worden aan een koppeling aan de schuldendatabanken. In dat kader werd op de tweede dag van het seminar een procedure voorgesteld die binnen de Benelux werd bedacht en die België en Nederland al met succes toepassen: de BTW-teruggaaf wordt verrekend met eventuele openstaande fiscale (BTW-)schulden. De twee lidstaten hebben zo al miljoenen euro’s binnen kunnen halen. 

Het eerste succes van het seminarie was de kennisuitwisseling over de grenzen heen. De andere aanbevelingen uit het seminar zullen aan de Benelux en vervolgens Europa worden overgemaakt.