Info Burgers » Nieuws » Benelux Newsletter – december 2013

Benelux Newsletter – december 2013

20 dec. 2013

 

In de Benelux-Newsletter verneem je meer over de samenwerking tussen de partnerlanden. In het recentste nummer van onze Newsletter (december 2013) kunt u volgend onderwerp lezen:

DE BENELUX EN DE CRISISBEHEERSING

BENELUX ALS PLATFORM VOOR DE COÖRDINATIE VAN CRISISBEHEERSING

Doelstelling van de Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing is de veiligheid en het welzijn van de burger te verbeteren. Veiligheid is een van de prioriteiten van het nieuwe Benelux-Unieverdrag dat op 1 ja­nuari 2012 van kracht werd. Op basis hiervan is de coördinatie van de systemen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding tot een van de kerntaken van de Benelux verheven. Het Secretariaat-Generaal is het platform voor die coördinatie.

Download newsletter (pdf)