Info Burgers » Nieuws » Benelux ondertekent terug- en overname overeenkomst met Kosovo

Benelux ondertekent terug- en overname overeenkomst met Kosovo

12 mei. 2011

Op donderdag 12 mei 2011 ondertekenden staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid M. Wathelet (België), minister van Immigratie en Asiel G. Leers (Nederland) en minister van Immigratie N.Schmit (Luxemburg) een terug- en overname overeenkomst met de Republiek Kosovo. Het was de Kosovaarse Minister van Binnenlandse Zaken, B. Rexhepi, die op het Secretariaat-Generaal van de Benelux de overeenkomst mee ondertekende.

Een terug- en overnameovereenkomst  is een internationale overeenkomst die tot doel heeft de terugname van wederzijdse onderdanen en de overname van uit die landen afkomstige vreemdelingen te vergemakkelijken. Het gaat daarbij om de terug- en overname van vreemdelingen aan wie op grond van nationale wetgeving niet (of niet langer) rechtmatig verblijf op het grondgebied van een van de betrokken landen is toegestaan.

Zulke akkoorden kunnen in EU maar ook, zoals vandaag gebeurde, in Benelux-verband met derde landen worden gesloten. Momenteel bestaan er 17 overeenkomsten van dit type tussen Benelux en sommige landen en worden er anderen voorbereid.

Voortaan zullen via duidelijke procedures en termijnen die wederzijds gelden, in overleg bepaald door de betrokken landen,  Kosovaren die onregelmatig verblijven in één van de Benelux-staten of Benelux-onderdanen die onrechtmatig verblijven in Kosovo op een menswaardige, snelle en veilige manier naar hun land van herkomst teruggestuurd worden.

Met deze overeenkomst tussen de Benelux-landen en Kosovo wordt de samenwerking tussen de landen bevorderd en de onderlinge communicatie verbeterd om illegale immigratie samen efficiënt te bestrijden.