Info Burgers » Nieuws » Benelux ondertekent terug- en overnameakkoord en visumvrijstelling met Mongolië

Asiel en Migratie

Benelux ondertekent terug- en overnameakkoord en visumvrijstelling met Mongolië

10 jan. 2024

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux hebben vandaag de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, de ambassadeur van Nederland in België Pieter Jan Kleiweg de Zwaan en de directeur Consulaire Zaken en Internationale Culturele Betrekkingen van het Groothertogdom Luxemburg Jean Claude Kugener een terug- en overnameakkoord ondertekend met Mongolië, vertegenwoordigd door de ambassadeur van Mongolië in België Luvsanvandan Bold. Dit in aanwezigheid van de secretaris-generaal van de Benelux, Frans Weekers, en de adjunct-secretarissen-generaal van de Benelux, Michel-Etienne Tilemans en Jean-Claude Meyer.

Een terug- en overnameovereenkomst is een internationaal akkoord gericht op het vergemakkelijken van de terugname van eigen onderdanen en de overname van onderdanen van derde landen die illegaal verblijven op het grondgebied van een van de ondertekenende staten. Momenteel bestaan er diverse overeenkomsten van dit type tussen de Benelux en derde landen, en er zijn nog andere in ontwikkeling.

Dit akkoord heeft tot doel de gedetailleerde uitwerking van de repatriëringsprocedures in Benelux-verband te versterken en de harmonisatie van deze procedures te bevorderen.

Dankzij dit akkoord, met duidelijke procedures en over en weer geldende termijnen, die in onderling overleg zijn vastgesteld door de betrokken landen, kunnen onderdanen van Mongolië die illegaal in een van de Benelux-landen verblijven of Benelux-onderdanen die zich onregelmatig in Mongolië bevinden, voortaan op een humane, efficiënte en veilige wijze naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

Dit akkoord tussen de Benelux-landen en Mongolië bevordert niet alleen de samenwerking tussen deze landen, maar verbetert ook de onderlinge communicatie om gezamenlijk illegale immigratie efficiënt aan te pakken. Het is een belangrijke stap in het proces van gezamenlijke inspanningen van de Benelux-landen om een doeltreffend antwoord te bieden op de uitdagingen rond migratie.

Bovendien is er ook een akkoord voor visumvrijstelling voor houders van een diplomatiek paspoort en een dienst-/officieel paspoort ondertekend, wat de bilaterale betrekkingen verder versterkt.

Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie: “Onze drie landen hebben elkaar altijd al gevonden in het gezamenlijke beheer van migratie en asiel. Dit is sterk gelinkt aan vrije verkeer dat we in de Benelux hebben en ontstaan is uit de Europese vrijheid van verkeer. Zo kunnen wij elkaar ook versterken om terugkeerrelaties met landen van herkomst uit te bouwen. Samenwerking met die landen is essentieel om identificatie en terugkeer te organiseren”.