Info Burgers » Nieuws » Benelux  ondertekent terug- en overnameprotocol met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Benelux  ondertekent terug- en overnameprotocol met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

30 jul. 2012

Op maandag 30 juli 2012 ondertekenden de heren Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (BE), Sander Cohen, plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in België (NL), en mevrouw Anne Goedert, consul-generaal van Luxemburg in België (LU), op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel een protocol ter uitvoering van de terug- en overnameovereenkomst met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië  , die door zijn ambassadeur in Den Haag, de heer Nikola Dimitrov, was vertegenwoordigd. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft al een terug- en overnameovereenkomst gesloten met de Europese Unie. Met dit uitvoeringsprotocol wordt de nadere uitwerking van de in de overeenkomst bepaalde repatriëringprocedures in Benelux-verband geharmoniseerd.Een terug- en overnameovereenkomst is een internationaal akkoord dat tot doel heeft de terugname van eigen onderdanen en de overname van onderdanen van derde landen, die illegaal op het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende staten verblijven, te vergemakkelijken. Momenteel bestaan er talrijke overeenkomsten van dit type tussen de Benelux en derde landen en zijn er nog andere in de maak.

V.l.n.r.: Mevr. Anne Goedert, consul-generaal van Luxemburg in België (LU), de heren Nikola Dimitrov, ambassadeur van Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (BE) en Sander Cohen, plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in België (NL)