Info Burgers » Nieuws » Benelux onderzoekt grensoverschrijdende stadionverboden (voetbal)

Benelux onderzoekt grensoverschrijdende stadionverboden (voetbal)

13 apr. 2022

De burgemeesters van de steden Antwerpen en Lier hebben onlangs hun bezorgdheid geuit over Nederlandse supporters die in België voetbalwedstrijden bijwonen maar in Nederland de toegang tot het stadion wordt ontzegd. Zij riepen de regering op actie te ondernemen. De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, heeft de twee burgemeesters laten weten dat dit probleem op de agenda staat van het overleg tussen de drie landen. 

De Benelux deelt de bezorgdheid van de burgemeesters en geeft aan dat het onderwerp van grensoverschrijdende stadionverboden wordt besproken in het kader van het veiligheidsoverleg tussen de Benelux-landen. Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Benelux (2021) is hiertoe een specifieke werkgroep ingesteld die in de loop van dit jaar aanbevelingen moet formuleren. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van het Benelux-parlement (Benelux Interparlementaire Assemblee), dat de internationale veiligheid bij voetbalevenementen en de bestrijding van hooliganisme en racisme beschouwt als een primordiaal actiepunt van samenwerking binnen de Benelux. 

Deze werkgroep onderzoekt momenteel hoe grensoverschrijdende stadionverboden vanuit praktisch en juridisch oogpunt kunnen worden toegepast. Zij denken ook aan de oprichting van één enkel communicatieplatform om de uitwisseling van informatie tussen alle bij het voetbal betrokken partners te optimaliseren. Specifieke prioritaire onderwerpen zoals het gebruik van vuurwerk in en rond voetbalstadions staan ook op de agenda van hun overleg. 

De Benelux-landen kennen al vele jaren een uitstekende politiële samenwerking op het gebied van de handhaving van de openbare orde bij voetbalevenementen, zowel in het kader van administratieve als van gerechtelijke politieopdrachten. Om deze samenwerking nog efficiënter te maken, is in 2018 een nieuw Benelux-Politieverdrag ondertekend. Het zal dit jaar operationeel worden en zo zullen de drie landen voorlopers en vernieuwers blijven binnen de Europese Unie.