Info Burgers » Nieuws » “ Benelux-opleiding van belang in het licht van de actuele gebeurtenissen”

“ Benelux-opleiding van belang in het licht van de actuele gebeurtenissen”

20 jan. 2015

Dat zei de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, aan de politieofficieren die op het Secretariaat-Generaal van de Benelux deelnamen aan de opleiding  ‘Gold Commander’. De minister verwees daarmee naar de verscherpte veiligheidsmaatregelen die momenteel gelden in België. Ook sprak de minister zijn volledige steun uit voor de opleiding.

In het kader van het project ‘gemeenschappelijke opleidingen’ van het actieplan Senningen wordt  de opleiding "Gold Commander” georganiseerd door de Belgische School voor Officieren. Meer dan 30 politieofficieren uit België, Nederland en Luxemburg worden zo samen getraind in openbare ordehandhaving.

Doormiddel van een simulatie-oefening leren ze om de veiligheidsaspecten die komen kijken bij grote manifestaties efficiënt te beheren.  Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de uitwisseling van ‘best practices’ tussen de drie landen.