Info Burgers » Nieuws » Benelux-organisaties roepen landen op om van 5 september een Benelux-dag te maken

Benelux-organisaties roepen landen op om van 5 september een Benelux-dag te maken

06 sep. 2023

Tijdens een ceremonie op initiatief van het Secretariaat-Generaal ondertekenden vertegenwoordigers van de drie Benelux-instellingen, P. van Ballekom (voorzitter Benelux Interparlementaire Assemblee), B. Deconink (president Benelux-Gerechtshof), F. Weekers (secretaris-generaal van het Benelux Secretariaat-Generaal) en R. Gustafsson (directeur-generaal van de Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom), een brief waarbij ze de drie Benelux-landen oproepen een politieke verklaring aan te nemen die 5 september uitroept tot (jaarlijkse) Benelux-dag.

De datum van 5 september is niet willekeurig gekozen. De Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-overeenkomst werd op 5 september 1944 ondertekend door de drie regeringen in ballingschap in Londen. Deze datum kan dus gevierd worden als het startpunt van de Benelux-samenwerking.

Sinds haar oprichting is de Benelux Unie een pionier in grensoverschrijdende samenwerking, een model voor regionale integratie en een proeftuin van Europese samenwerking. De Benelux zet zich in voor concrete resultaten voor burgers bedrijven en publieke instellingen op het gebied van economie, veiligheid en duurzaamheid.

Recente voorbeelden hiervan zijn onder meer grensoverschrijdende politiesamenwerking, wederzijdse diploma-erkenning, zwaarder en duurzamer vrachtvervoer en gezamenlijke weginspecties.

Het doel van dit initiatief is om de meerwaarde van deze samenwerking, die nog altijd vaak een voorbeeld vormt voor wat er later op Europees niveau wordt ondernomen, onder de aandacht te brengen van het grote publiek en met deze nieuwe traditie bij te dragen aan een grotere zichtbaarheid van de band die tussen onze drie landen bestaat.