Info Burgers » Nieuws » Benelux organiseert roadshow over Grensoverschrijdende Lokale Samenwerking

Benelux organiseert roadshow over Grensoverschrijdende Lokale Samenwerking

03 nov. 2015

De grenzen tussen de Benelux-landen zijn er in de praktijk niet meer, maar in juridisch opzicht zijn er nog heel wat obstakels die een grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale besturen mogelijk in de weg staan. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie wil zich tonen als de oplossing voor dit soort praktijkproblemen.

Binnen de Benelux Unie zijn er immers afspraken tussen de landen waardoor op basis van een Verdrag eenvoudig en efficiënte samenwerkingsverbanden over de landsgrens heen kunnen worden opgezet. Voor lokale besturen is de buur over de grens vaak de aangewezen partner om samen te werken als het gaat om sociale dienstverlening, natuurbehoud, arbeidsmarkt, enz. Het nieuwe Benelux Verdrag over Grensoverschrijdende en Interterritoriale Samenwerking van 2014 biedt nieuwe mogelijkheden aan de deze besturen. Daarom organiseert het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie in samenwerking met de gemeenten Sint-Laureins, Roosendaal , Hamont-Achel en Echt-Susteren vier roadshows om de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking tussen grensgemeenten te presenteren.

De Benelux-Roadshow is bedoeld voor burgemeesters, wethouders, schepenen, raadsleden, gemeentesecretarissen en ambtenaren van de grensgemeenten.  Door hen uitvoerig te informeren over de mogelijkheden van grensoverschrijdend samenwerken kunnen praktische uitdagingen op het terrein beter worden aangepakt. Dit komt zowel burgers als bedrijven in de grensstreek ten goede.