Info Burgers » Nieuws » Benelux organiseert stakeholders overleg Schelde

Benelux organiseert stakeholders overleg Schelde

26 nov. 2015

Op donderdag 26 november vond in Antwerpen het vijfde Scheldesymposium plaats van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. Binnen dit internationale samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen wordt vormgegeven aan het beleid en het beheer van het Schelde-estuarium. Het Scheldesymposium focuste in deze editie op het belang van de stakeholders in de besluitvorming.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Scheldeverdragen in 2005. Binnen het kader van het zgn. Overleg Adviserende Partijen begeleidde en coördineerde het de stakeholdersinspraak met de havens, bedrijven, milieu-en natuurverenigingen, de landbouworganisaties en de lokale besturen.

De Scheldeverdragen voorzien opnieuw in een structureel overleg met het maatschappelijk middenveld en de lokale besturen. Dit gebeurt in de ‘Schelderaad’ waarvan het voorzitterschap en secretariaat in handen is van Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie.

Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux en voorzitter van de Schelderaad beklemtoonde tijdens het Scheldesymposium de noodzaak om de stakeholders vanaf het begin te betrekken in de besluitvorming. Het is belangrijk dat elkeen zijn belang terugvindt in het grotere geheel van het Schelde-estuarium. De volgende vergadering van de Schelderaad is op 8 december in Bergen op Zoom.