Info Burgers » Nieuws » Benelux overlegt over wegbeprijzing

Benelux overlegt over wegbeprijzing

17 jan. 2008

België, Nederland en Luxemburg hebben vandaag op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel op technisch niveau overleg gevoerd over de wegbeprijzing.

Het doel van deze bijeenkomst van deskundigen uit de drie landen en de drie Belgische gewesten, was om actuele informatie en inzichten rond de wegbeprijzing uit te wisselen.

Tijdens het overleg werd er door de partners dieper ingegaan op de resultaten van onderzoeken die werden gevoerd naar:

De fiscaal technische aspecten van de wegbeprijzing; De verkeerskundige effecten (impact op de verkeersstromen door de toepassing van een bepaald systeem); De technisch (elektronische) mogelijkheden om wegbeprijzing toe te passen; De wijze van exploiteren van het systeem (al dan niet in samenwerking met privé-instanties).

Tenslotte werd op het einde van de vergadering een inventarisatie opgemaakt van de raakvlakken en de aandachtspunten die verdere opvolging van de partners vereisen.   ...............................