Info Burgers » Nieuws » Benelux-politiesamenwerking aan bod tijdens Interpol-workshop

Benelux-politiesamenwerking aan bod tijdens Interpol-workshop

21 nov. 2012

Interpol, de internationale organisatie die zich bezig houdt met het ondersteunen van politieorganisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, organiseerde op 20 november 2012 een workshop op het Secretariaat-Generaal van de Benelux over WAPIS.

Het door Interpol ontwikkelde West-Afrikaanse politie-informatiesysteem (WAPIS), is een project gefinancierd door de EU dat werd opgericht  tijdens het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.  Dankzij dit project kunnen  gegevens over georganiseerde misdaad beheerd en gedeeld worden onder de landen die behoren tot de Economische Gemeenschap van  West-Afrikaanse Staten ( ECOWAS).

Tijdens deze workshop gaf de heer A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, aan de deelnemers uit West-Afrika een uiteenzetting over de werking van de politiesamenwerking tussen de drie partnerlanden. Hij beklemde in dit domein de rol van de Benelux als voorloper en proeftuin voor Europa. Als voorbeelden schetste hij de gezamenlijke grensoverschrijdende acties , het afstemmen van opleidingen op elkaar en het uitwisselen van materiaal, personeel en informatie tussen de politiediensten.   Deelnemers aan de Workshop Interpol "Wapis"