Info Burgers » Nieuws » Benelux-politiesamenwerking bestaat 10 jaar

Benelux-politiesamenwerking bestaat 10 jaar

20 nov. 2014

De drie politiechefs willen hun burenoverleg intensiveren

Tijdens een seminar gisteren over het tienjarig bestaan van het Benelux-Politieverdrag, onder Nederlands Voorzitterschap van de Benelux Unie, spraken de politiechefs uit België, Nederland en Luxemburg de wens uit om hun bestaande operationele samenwerking op het terrein te intensiveren en uit te breiden.

Het waren de politiechefs Catherine De Bolle (BE), Hans Vissers (NL) en Romain Nettgen (LU) die het woord namen tijdens de viering van 10 jaar politiesamenwerking tussen de drie partnerlanden. Na een tevreden terugblik op jarenlange samenwerking willen ze de actuele grensoverschrijdende uitdagingen verder samen aangaan om maximaal in te zetten op de veiligheid van burgers.

Benelux-Politieverdrag

Het Benelux-Verdrag over grensoverschrijdende politiesamenwerking bood de afgelopen jaren een platform voor ontwikkeling van en een wettelijke basis om informatie te delen en operationeel samen te werken. Hierdoor kunnen politiemensen uit de Benelux sinds 2004 in de drie landen verdachten achtervolgen, identiteitscontroles uitvoeren, individuen of groepen escorteren en verschillende plaatsen doorzoeken om de openbare orde en de veiligheid te garanderen.

Resultaten

De samenwerking tussen de drie politiediensten vertaalde zich de afgelopen 10 jaar in verschillende concrete resultaten. Honderden gezamenlijke controleacties en oefeningen, het vaak inzetten van gemengde patrouilles, het veelvuldig elkaar bijstand verlenen bij o.a. grote sportwedstrijden of EU-toppen en talrijke gemeenschappelijke opleidingen tonen de vlotheid en soepelheid aan van de samenwerking tussen de drie partners. Ook recent opgestarte gezamenlijke projecten zoals het inzetten van elkaars verbindingsofficieren in het buitenland of de uitwisseling tussen België en Nederland van lijsten van gestolen voertuigen en nummerplaten, verlopen zeer goed.

Burenoverleg

Om de grensoverschrijdende criminaliteit nog succesvoller aan te pakken op het terrein, willen de politiechefs het operationele overleg en de samenwerking in de grensregio’s  (burenoverleg) verder ontwikkelen. Door sneller informatie over grensoverschrijdende veiligheidsproblemen te delen en gezamenlijk actie te ondernemen kunnen fenomenen die de burgers onmiddellijk raken, zoals o.a. woninginbraken in de grensstreken en mobiel banditisme (rondtrekkende rovers en motorbendes),  nog efficiënter worden aangepakt.

Voorloper in Europa

Met de intensieve samenwerking tussen de politiediensten lopen de drie landen voorop in Europa en vormen ze vaak een proeftuin waarop Europa zich inspireert.