Info Burgers » Nieuws » Benelux-Politieseminar over tijdig herkennen van radicalisme in de grensstreek

Benelux-Politieseminar over tijdig herkennen van radicalisme in de grensstreek

26 feb. 2016

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde een Benelux-seminar over ‘vroegtijdige signalering van radicalisme in de grensstreek’. Een thema dat werd opgenomen in het Benelux-jaarplan van  2016 en een belangrijke beleidsprioriteit vormt voor de drie landen.

 De Belgische adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Luc Willems, verzorgde het welkomstwoord en de algemene presentatie over de politiesamenwerking binnen Benelux-verband. De heer Thierry Freyne, Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, was de dagvoorzitter.

In de voormiddag hielden drie experten uit België, Nederland en Luxemburg een uiteenzetting over de strategie die nationaal wordt gebruikt om  vroegtijdig radicalisme in de grensgebieden op te sporen. Ze gingen dieper in op het verloop van de informatiedoorstroming tussen de betrokken diensten van politie, justitie en de lokale besturen.

In de namiddag werd aan de hand van discussies in drie werkgroepen, op basis van praktijkgevallen, gekeken hoe de informatiedoorstroming tussen de actoren verder kan geoptimaliseerd worden. Hieruit vloeiden tien aanbevelingen verder die in een extra bijeenkomst van het Strategisch Overleg Politie ( waarin de drie politiechefs zitting hebben) zullen besproken worden .