Info Burgers » Nieuws » Benelux presenteert duurzaamheidsprojecten op Rijn-Maas Forum

Duurzaamheid

Benelux presenteert duurzaamheidsprojecten op Rijn-Maas Forum

25 jan. 2024

Vertegenwoordigers uit de politieke, economische en wetenschappelijke wereld uit Frankrijk (Grand Est), Duitsland (Rijnvallei), de Benelux en Zwitserland zijn bijeengekomen in Brussel voor het Rijn-Maas Forum. Centraal staat de Europese ‘Green Deal’ en hoe circulaire bio-economie en hernieuwbare bronnen kunnen bijdragen aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van Europa.

Het event omvat rondetafelgesprekken over actuele thema’s zoals bio-economie en innovatie, het cruciale belang van natuurlijke hulpbronnen in plattelandsgebieden, de transitie naar een koolstofvrij energiesysteem, en de synergie tussen bio-economie en duurzamere steden en industrieën. Benelux Unie-directeur Jan Molema modereert de gesprekken over de evolutie naar een groen energiesysteem. Benelux-adjunct-secretaris Jean-Claude Meyer sluit de ochtendsessie met de rondetafelgesprekken af.

Niet alleen zijn de Benelux-functionarissen betrokken bij de discussies, het Benelux-secretariaat informeert ook het publiek met een informatiestand en moedigt bezoekers aan actief deel te nemen aan de gesprekken over de innovatieve duurzaamheidsprojecten van de Benelux-landen. Deze infohub biedt een gelegenheid voor de aanwezigen om dieper in te gaan op diverse aspecten van de gezamenlijke Benelux-duurzaamheidsinitiatieven.

Het Rijn-Maas Forum dient als een platform voor uitwisselingen en oplossingen met het oog op een duurzame toekomst op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Het event onderstreept opnieuw het belang van grensoverschrijdende samenwerking om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en vooruitgang te boeken naar een duurzamere toekomst.