Info Burgers » Nieuws » Benelux publiceert Rapport en Matrix over Klimaatadaptatie

Benelux publiceert Rapport en Matrix over Klimaatadaptatie

30 jan. 2015

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux heeft de Benelux Klimaatmatrix gepubliceerd. Met deze matrix is een overzicht gemaakt van de risico’s van klimaatverandering voor de Benelux, en de beleidsopgaven & -voorstellen voor het opvangen van deze veranderingen.

Uit de matrix komt naar voren dat burgers onder meer te maken zullen krijgen met meer overstromingen, hitte golven, bosbranden en gezondheidsproblemen als gevolg van klimaatverandering in de Benelux. De mogelijke economische schade kan oplopen tot 2% van het BBP.

De Benelux Klimaatmatrix, die via deze link gedownload kan worden, zal regelmatig worden geactualiseerd met nieuwe beleidsnota’s en (overheids)rapporten van de Benelux-landen. De matrix bevat tevens rechtstreekse links naar de bronbestanden (in zoverre deze online beschikbaar zijn) voor verdere consultatie. Een aangevulde Benelux Klimaatmatrix, inclusief de (nog niet vastgestelde) beleidsvoorstellen voortkomend uit voorbereidende nationale of gewestelijke beleidsdocumenten, is op aanvraag beschikbaar.

De Benelux Klimaatmatrix komt voort uit de Conferentie ‘ Klimaatadaptatie in de Benelux’, die op 25 november 2014 georganiseerd werd op het Secretariaat-Generaal in Brussel. Het Secretariaat-Generaal ging met deze conferentie na op welke manier samenwerking tussen de drie landen kan helpen om de gevolgen van klimaatverandering beter te beheren. Meer dan 80 experten en hoge functionarissen uit de drie landen werkzaam in diverse sectoren zoals water- en bosbeheer, mobiliteit en infrastructuur en crisisbeheersing namen deel.

Het rapport, opgesteld door het Secretariaat-Generaal Benelux, bevat een volledig verslag van de Conferentie, en is via deze link beschikbaar. Het omvat ook het programma, een introductie van de sprekers, de deelnemerslijst, en een verwijzing naar de PowerPoints (die via deze link in hun originele taal beschikbaar zijn).

In 2015 zullen, gezamenlijk met verantwoordelijken voor klimaatadaptatie bij de Benelux-landen, vervolgstappen worden ondernomen die het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering door grensoverschrijdende Benelux-samenwerking verbeteren. Mocht u vragen hebben over dit vervolg, of over dit rapport en daaraan gelinkte documenten, dan kunt u deze adresseren aan info@benelux.int.