Info Burgers » Nieuws » Benelux-Raad bereidt het Comité van Ministers voor

Benelux-Raad bereidt het Comité van Ministers voor

21 okt. 2014

De Raad van de Benelux vergaderde onder Nederlands Voorzitterschap op 21 oktober op het Secretariaat-Generaal te Brussel. Dit om de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Benelux, het politieke beslisorgaan van het samenwerkingsverband, inhoudelijk voor te bereiden.

Topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de drie landen bespraken o.a. de resultaten dit jaar behaald in Benelux-verband. Zo stond bestrijding van sociale fraude centraal tijdens de Sociale Top van de Eerste Ministers en ministers van Sociale Zaken van de drie landen. Een nieuw Benelux-verdrag zorgde ervoor dat lokale besturen vlotter grensoverschrijdend kunnen samenwerken. Diverse Benelux-beslissingen hadden een reële impact op ondernemers in de Benelux, bijvoorbeeld om efficiënter op te treden tegen acquisitiefraude,hun merken beter te beschermen en ervoor te zorgen dat grote zeecontainers vlotter over de grens kunnen vervoerd worden. Ook werd er veel aandacht besteed om meer banen voor burgers te creëren door een betere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Verder werd door de Benelux-Raad de mogelijke prioritaire onderwerpen tijdens het Belgisch Voorzitterschap in 2015 besproken.

Op 17 november komen de drie ministers van Buitenlandse Zaken als Comité van Ministers van de Benelux samen in Brussel.