Info Burgers » Nieuws » Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

Benelux-Raad bereidt samenwerking in 2021 voor

19 nov. 2020

De Benelux-Raad, op het niveau van de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken (de heer Paul Huijts, mevrouw Theodora Gentzis en mevrouw Sylvie Lucas) is vandaag onder Nederlands voorzitterschap bijeengekomen, via een digitale vergadering. De Benelux-Raad bereidt de vergadering voor van het Benelux-Comité van Ministers, het hoogste beslisorgaan binnen de Benelux, dat traditioneel aan het eind van elk jaar bijeenkomt om de nodige politieke impulsen te geven aan de samenwerking tussen de drie landen. 

Ter voorbereiding van de vergadering van het Comité van Ministers, in een jaar dat sterk gekenmerkt werd door een ongeëvenaarde gezondheids-, menselijke en economische crisis, heeft de Benelux-Raad vastgesteld dat de Benelux-samenwerking een aantal grensoverschrijdende uitdagingen heeft kunnen aangaan. De Benelux-Raad heeft ook de toekomst van de Benelux-samenwerking kunnen bespreken, door middel van het komende jaarplan, en heeft zich uitgesproken over welke projecten de drie landen in 2021 samen kunnen realiseren om hun samenwerking verder te versterken en te moderniseren in het belang van het welzijn van de burgers. De Benelux-Raad verwees ook naar de middellange en lange termijn door een discussie te voeren over het nieuwe meerjarenplan 2021-2024, waarin de doelstellingen van de samenwerking voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. 

Het Comité van Ministers, bestaande uit de drie ministers van Buitenlandse Zaken (Stef Blok, Sophie Wilmès en Jean Asselborn), komt op 7 december 2020 bijeen.