Info Burgers » Nieuws » Benelux-Raad bereidt samenwerkingsprojecten 2019 voor

Benelux-Raad bereidt samenwerkingsprojecten 2019 voor

13 nov. 2018

De drie topambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken, mevrouw Joke Brandt (NL), de heer Bruno van der Pluijm (BE) en de heer Gaston Stronck (LU)  vergaderden onder Belgisch Voorzitterschap als Benelux-Raad om de dossiers voor het Benelux-Comité van Ministers, het hoogste beslisorgaan van de Benelux, voor te bereiden.

Ze bespraken de resultaten behaald onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux en overliepen de projecten die de drie landen in 2019 samen zullen realiseren.

Het Comité van Ministers, bestaande uit de drie ministers van Buitenlandse Zaken, komt op 10 december 2018 in Brussel bijeen.