Info Burgers » Nieuws » Benelux retail werkgroep vergadert over productvereisten in bijzijn van detailhandel associaties

Benelux retail werkgroep vergadert over productvereisten in bijzijn van detailhandel associaties

24 apr. 2018

Op 24 april vond in Brussel de tweede werkgroep ‘retail – productvereisten’ plaats. De vergadering was een vervolg op de ontmoeting die op 22 februari plaatsvond. Onder de deelnemers bevonden zich naast de vertegenwoordigers van de ministeries van economische zaken ook experts van de ministeries van gezondheid van de Benelux landen. Tevens aanwezig waren de vertegenwoordigers van de detailhandel associaties die een toelichting gaven op de door hen aangekaarte barrières in de Benelux interne markt.

Doel van de vergadering was het verder specificeren en concretiseren van punten voor Benelux samenwerking. De discussies concentreerden zich met name op voedselveiligheid, risicoanalyses, vitamines en mineralen in voedingssupplementen en voedselcontactmaterialen. Daarnaast werden mogelijkheden voor het voorkomen van interne markt obstakels bij toekomstige wetgevingsvoorstellen, initiatieven en implementatie van Europese wetgeving verkend.

Het belang van samenwerking op het gebied van detailhandel, en meer specifiek op productvereisten, werd onlangs nog onderstreept in een brief van minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. In de brief wordt benadrukt dat het ontwikkelen van oplossingen voor verschillen in bijvoorbeeld etikettering, voedselveiligheidsvoorschriften en taalvereisten het concurrentievermogen van detailhandelaren zal bevorderen en daarnaast zal bijdragen aan een betere prijs voor de consument.

De werkgroep ‘productvereisten’ vindt zijn oorsprong in de Benelux ambtelijke top Economische Zaken die in september 2017 plaatsvond. Tijdens de top spraken de secretarissen-generaal uit de drie landen, Maarten Camps (NL), Jean-Marc Delporte (BE) en kabinetschef Tom Theves (LU) over de resultaten van de studie Benelux Retail 2025 die begin 2017 in Brussel gepresenteerd is. De secretarissen-generaal besloten tijdens hun top om in Benelux verband een focus te leggen op het wegwerken van verschillen in productvereisten en naar de problemen die worden veroorzaakt door territoriale leveringsbeperkingen.