Info Burgers » Nieuws » Benelux roept ondernemers op om mee te stappen in een pilootproject over papierarm douanevervoer.

Benelux roept ondernemers op om mee te stappen in een pilootproject over papierarm douanevervoer.

25 mrt. 2014

Wanneer goederen de douane moeten passeren gaat dit gepaard met veel papierwerk. Dit betekent voor bedrijven vaak tijd- en/of geldverlies.

De douaneadministraties  van België, Nederland en Luxemburg,  die in het kader van de Benelux Unie samenwerken,  willen hier iets aan doen. Door het opstarten van een pilootproject willen ze op het terrein de meerwaarde testen van papierarm douanevervoer van zendingen over de weg, het spoor en  de binnenwateren, in de diverse sectoren.  Een doelstelling die voortvloeit uit het Benelux-jaarplan 2014.

De drie douaneautoriteiten  roepen dan ook bedrijven op om mee te doen aan dit project, waarbij de technische mogelijkheden worden onderzocht om te evolueren naar papierarm douanevervoer binnen de Benelux en dit vooruitlopend op Europese ontwikkelingen in dit domein.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich met een inschrijvingsformulier aanmelden om deel te nemen, dat dient verstuurd te worden aan:

Voor België: helpdesk.ncts@minfin.fed.be (met vermelding: Inschrijving kandidaat Papierarm douanevervoer)

Voor Nederland: a.de.vuijst@belastingdienst.nl

Voor Luxemburg: Helpdesk.Plda@do.etat.lu

Meer informatie over dit project vindt u hier

Eind april zal duidelijk zijn welk firma’s deelnemen aan dit pilootproject.