Info Burgers » Nieuws » Benelux Rondetafel openbare aanbestedingen: stakeholders en juridische experts discussiëren de (grensoverschrijdende) aanbestedingspraktijk

Economie, interne Markt

Benelux Rondetafel openbare aanbestedingen: stakeholders en juridische experts discussiëren de (grensoverschrijdende) aanbestedingspraktijk

10 nov. 2023

Op 8 november vond in het Huis van de Benelux een rondetafel over openbare aanbestedingen plaats.  Doel van deze besloten discussie was te inventariseren wat verschillen, barrières en kansen voor vooral grensoverschrijdende openbare aanbesteding zijn: van juridische en niet-juridische aard. Aan het woord kwamen experts en “practitioners”, zowel de aanbesteders, alsook zij die naar contracten dingen. De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Michel-Etienne Tilemans, opende en sloot de bijeenkomst door te zeggen dat de Benelux uitkijkt naar de aanbevelingen van de bijeenkomst over het verbeteren van overheidsopdrachten in de Benelux.

De rondetafel was een initiatief van een groep van acht Belgische, Nederlandse en Luxemburgse advocaten en academici gespecialiseerd in openbare aanbesteding. Deze expert groep zal o.b.v. de discussie aanbevelingen formuleren hoe grensoverschrijdende aanbesteding en de aanbestedingspraktijk in de Benelux mogelijk verbeterd kunnen worden. Te bepalen is welke rol Benelux-samenwerking hierbij kan spelen.

De bijeenkomst werd gehost en gefaciliteerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux.  De meer dan 35 deelnemers aan de besloten rondetafel vertegenwoordigden bedrijven, advocatenkantoren en sector- en werkgeversorganisaties, alsook (nationale) overheden en overheidsinstanties uit de drie Benelux-landen.

Openbare aanbestedingen zijn een cruciale economische factor in de Europese Unie en de Benelux. In 2022 had deze markt in de Benelux een omvang van  310 miljard Euro. Hij vertegenwoordigde in 2021 respectievelijk in België 15,2% , in Nederland 20.9% en in Luxemburg  11.5% van het BNP. Daarmee zijn openbare aanbestedingen natuurlijk ook van belang voor de Europese en Benelux interne markt.

Het goed en efficiënt functioneren van deze markt is van groot belang. Dit betekent ook dat zij open zijn voor alle voor de markt relevante partijen – binnenlandse en buitenlandse partijen en voor bedrijven van alle groottes. De positie van het MKB bij openbare aanbesteding is een belangrijk punt van aandacht.