Info Burgers » Nieuws » Benelux-rondetafel over e-governance en administratieve vereenvoudiging

Benelux-rondetafel over e-governance en administratieve vereenvoudiging

20 jun. 2012

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde op donderdag 21 juni 2012 een rondetafel met 25 deelnemers over e-governance en administratieve vereenvoudiging.  Het doel ervan was om kennis te delen , van elkaar te leren en te kijken hoe in de toekomst kan samengewerkt worden.

Hoewel op Europees niveau (EU 2020-strategie, Digitale Agenda) krachtig wordt gepleit om sterk in te zetten op e-government (het vereenvoudigen van de dienstverlening aan burgers en bedrijven via elektronische weg), liggen belangrijke uitdagingen bij concrete en praktische realisaties; de successen die men boekt maar ook de hinderpalen waarop landen botsen. Benelux biedt hierbij een meerwaarde als forum voor kennis en ervaringsuitwisseling, om sneller en kostenbesparend samen projecten op te starten en om de onderlinge transparantie in dit domein tussen de landen te verhogen.  

Het thema werd dan ook in het Benelux-jaarplan 2012 opgenomen om  te onderzoeken hoe kan samengewerkt worden op het vlak van e-government, (administratieve) vereenvoudiging, open data, bedrijfsinformatie en efficiëntieverbetering.

Tijdens de rondetafel presenteerden vertegenwoordigers van de drie landen en gewesten hoe ze deze onderwerpen bestuurlijk en organisatorisch aanpakken en welke de lopende projecten zijn. Ook verkenden ze welke onderwerpen in Benelux-verband kunnen opgepakt worden.   Agenda