Info Burgers » Nieuws » Benelux rondetafel “vitale binnensteden”

Benelux rondetafel “vitale binnensteden”

26 sep. 2019

Op 26 september vond in het “Huis van de Benelux” te Brussel de rondetafel “Vitale binnensteden –de rol en betekenis van winkelgebieden” plaats. Verschraling en verminderde leefbaarheid van binnensteden is een Europawijd fenomeen, waarmee burgers en detailhandelaren direct worden geconfronteerd. In de grensrijke Benelux met sterk verstedelijkte gebieden doet zich de vraag van grensoverschrijdende, internationale samenwerking en (beleids)coördinatie in verhoogde mate voor.

Doel van de bijeenkomst was ‘(best) practices’ rond “(her)beleving van binnensteden te presenteren en zich te buigen over de vraag welke de belangrijkste uitdagingen zijn en of, en waar, een gezamenlijke Benelux agenda bestaat. In het kader van het werk van de Benelux Unie rond een Benelux interne markt voor detailhandel, kreeg de rol van de detailhandel hierbij speciale aandacht.

Rond de tafel zaten vertegenwoordigers van steden, relevante ministeries, belangenorganisaties en experts uit de Benelux landen, de Belgische gewesten en NoordRijn Westfalen (NRW). Vanuit Nederland namen de steden Tilburg en Breda deel, België werd vertegenwoordigd door Luik, Brussel en Mechelen en vanuit Luxemburg was de stad Dudelange aanwezig. NRW tenslotte werd vertegenwoordigd door het “Netzwerk Innenstad NRW”. Ook DG Grow van de Europese Commissie, dat op het thema binnensteden en detailhandel actief is, nam met een delegatie deel.

Overige deelnemers waren het Vlaams Gewest, Comeos, de Association du Management de Centre-Ville, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Union de Villes et Communes de Wallonie, Retailagenda Nederland, Detailhandel Nederland, het Luxemburgse Syndicat Pro-Sud en het Ministerium für Heimat uit NRW.