Info Burgers » Nieuws » Benelux-samenwerking voor een betere veiligheid op onze wegen.

Benelux-samenwerking voor een betere veiligheid op onze wegen.

29 mei. 2015

Eerste grote gezamenlijke controle van het internationaal busvervoer door de Inspectiediensten van de Benelux. 81 voertuigen werden gecontroleerd.

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben op 28 mei 2015, op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd op het busvervoer naar attractieparken in België, Nederland en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben in  totaal  81 controles van het internationaal busvervoer uitgevoerd in België (bij Bobbejaanland en Walibi), Nederland ( bij de Efteling) en het Groothertogdom Luxemburg (bij Centre douanier Luxembourg-Howald).  Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen. Wat zorgt voor een betere wegverkeersveiligheid.

Tijdens de inspecties werden bussen gericht gecontroleerd op de naleving van de rij- en rusttijden en  fraude met de tachograaf. Ook werd de technische staat van de bussen gecontroleerd.

 Benelux-samenwerking  en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Door de reeds van kracht geworden afspraak bij dit verdrag kunnen o.a. Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs in de Benelux op een efficiënte manier samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. In het najaar van 2015 volgt nog een controle op het internationaal busvervoer op de belangrijke Europese routes in Nederland, België en Luxemburg.

Resultaten in België

De Belgische inspecteurs hebben in totaal 32 voertuigen gecontroleerd, waarvan 6 in overtreding.

Er werd voor totaal 6248 EUR aan boetes geïnd en de meest belangrijke inbreuk heeft geleid tot een onmiddellijke inning van 2640 EUR voor fraude.

Op 32 controles mochten 2 chauffeurs hun traject niet verder zetten.

De andere inbreuken hadden betrekking op:

- Ontbreken van een transportvergunning ( 990€) x2
- Overschrijden van rijtijden (253 € )
- Een onvolledig reisblad (55€ )
- Een ongeldig tachograaf installatieplaatje
- Een verstreken medisch selectieattest, waardoor het rijbewijs ongeldig wordt (PV)

Resultaten  in Nederland

De inspecteurs hebben bij de Efteling in Nederland 40 touringcars gecontroleerd. Bij 8 voertuigen werden overtredingen vastgesteld. In 3 gevallen mocht de bestuurder zijn rit niet voortzetten. De ILT heeft twee waarschuwingen uitgedeeld voor het niet correct gebruiken van de tachograaf. Ook heeft de inspectie 6 processen-verbaal aangezegd waarvan 4 voor het niet hebben of het niet kunnen tonen van een geneeskundige verklaring. In totaal is 2500 euro aan boetes opgelegd.

In Nederland hebben ook medewerkers van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de Nationale Politie deelgenomen aan de inspectie om de technische staat van de bussen te onderzoeken. Het gaat hierbij om de controle op de staat van de banden, stuurinrichting, inrichting en nooduitgangen van de bussen en de gordelplicht.

Resultaten  in Luxemburg

In Luxemburg werden 9 voertuigen gecontroleerd. Zestien aanmaningen werden vastgesteld ( rij- en rusttijden) voor een bedrag van 2320 EUR.