Info Burgers » Nieuws » Benelux-samenwerking voor een betere veiligheid op onze wegen

Benelux-samenwerking voor een betere veiligheid op onze wegen

15 jun. 2015

Tweede gezamenlijke controle van het internationaal wegtransport  door de Inspectiediensten van de Benelux. 64 vrachtwagens in de 3 landen werden gecontroleerd

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben op 12 juni 2015, op hetzelfde moment, een tweede grote controle uitgevoerd, ditmaal op het internationale vrachtwagentransport in België, Nederland en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben in  totaal   64 controles op vrachtwagens uitgevoerd in België (Tessenderloo  en Hensies), Nederland ( Elsloo) en het Groothertogdom Luxemburg (bij Centre douanier Luxembourg-Howald).  Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen. Wat zorgt voor een betere wegverkeersveiligheid.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op de naleving van de rij- en rusttijden en fraude met de tachograaf.

Benelux-samenwerking  en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Door de reeds van kracht geworden afspraak bij dit verdrag kunnen o.a. Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs in de Benelux op een efficiënte manier samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Op 29 mei 2015 deden de drie landen  een grote controle op het internationale busvervoer en in het najaar van 2015 volgt nog een controle op het internationaal vervoer op de belangrijke Europese routes in Nederland, België en Luxemburg.

Resultaten in België

Langs Franstalige kant werden in Hensies 16 vrachtwagens gecontroleerd - 1 Belgische, 12 uit EU lidstaten en 3 uit andere landen - en geen enkele inbreuk werd vastgesteld. Langs Nederlandstalige kant werden in Tessenderloo 13 vrachtwagens gecontroleerd - 3 Belgische en 10 uit EU lidstaten - en bij 3 vrachtwagens werden inbreuken vastgesteld. Twee inbreuken betroffen de manipulatie en fraude met de tachograaf.

Vastgestelde inbreuken:

1. Chauffeur zonder bestuurderskaart (2640 €)

2. Chauffeur met bestuurderskaart van een andere chauffeur (2640 €)

3. Inbreuk tegen rij- en rusttijden (110 €)

Bij deze drie vrachtwagens werden twee bijkomende boetes opgelegd.

- Weigering tot opvolging van de bevelen  (450€)

- Immobilisatie van twee voertuigen wegens het niet betalen van de onmiddellijke inning

Resultaten  in Nederland

De ILT heeft in samenwerking met de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de Politie bij Elsloo 18 internationale vrachtwagens gecontroleerd. Bij 5 voertuigen werden overtredingen vastgesteld. In 1 geval mocht de bestuurder zijn rit niet voortzetten. Drie ondernemers krijgen een boete voor het niet correct gebruiken van de tachograaf of overtreden van de rij- en rusttijden. Ook heeft de inspectie 2 processen-verbaal opgemaakt met betrekking tot de ladingzekering en technisch defect aan een trekker met oplegger.  In totaal is 7700 euro aan boetes opgelegd.

Resultaten  in Luxemburg

11 bussen en vijf vrachtwagens werden gecontroleerd.
 
1 truck was overladen en het vastzetten van de lading was niet conform. De bestuurder moest zijn materiaal op een andere ter plaatse geroepen vrachtwagen overladen en een alcoholtest werd door de politie uitgevoerd en bleek negatief.
1 Roemeense vrachtwagen lekte hydraulische olie; de brandweer kwam ter plaatse en de agenten hebben een manipulatie van de tachograaf vastgesteld. De vrachtwagen mocht niet verder rijden en een PV werd opgemaakt.

1 bus op de route van Amsterdam-Milaan werd gecontroleerd. De agenten, die twijfels hadden, riepen de hulp in van de hondenbrigade en hun speurhonden.  21 gram marihuana en vier joints werden in beslag genomen en drie PV’s tegen drie personen werden opgesteld.
In totaal:
• 3 boetes (2x145 en 1x 74 €)
• 3 mondelinge waarschuwingen voor niet-correct vastzetten van laadmateriaal
• 4 processen-verbaal
• 1 vrachtwagen geïmmobiliseerd voor fraude en manipulatie van de tachograaf
• Er werden boetes geïnd voor in totaal  € 1.000