Info Burgers » Nieuws » Benelux-samenwerking voor meer veiligheid op onze wegen

Benelux-samenwerking voor meer veiligheid op onze wegen

10 sep. 2015

Grote controle van het internationaal wegvervoer door de inspectiediensten van de Benelux in België. 25 vrachtwagens werden gecontroleerd.

De inspectiediensten van België en Nederland hebben op 9 september 2015 een grote controle op het internationaal vrachtvervoer in België (Meer) uitgevoerd. De Belgische inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport, de Belgische en Nederlandse politie zowel als de gewestelijke autoriteiten hebben in totaal 25 controles op het internationaal vrachtvervoer uitgevoerd. Doel van deze samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen. Wat zorgt voor meer veiligheid voor het wegvervoer.

De gezamenlijke inspecties door de Belgische, Nederlandse inspecteurs, de Belgische en Nederlandse politie zowel als de gewestelijke autoriteiten hebben op 9 september 2015 in Meer in België plaatsgevonden. Tijdens de controles werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op de naleving van rij- en rusttijden alsook op fraude met de tachograaf, veiligheid en ladingzekering. De bevoegdheid over de controle op de ladingzekering is sinds 1 januari 2015 een bevoegdheid van de Belgische gewestelijke autoriteiten.

Benelux-samenwerking en veiligheid

Deze gezamenlijke controle is gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden van de BENELUX in oktober 2014 werd ondertekend. Door de reeds van kracht geworden afspraak bij dit verdrag kunnen Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs o.a. op een efficiënte manier samen controles op vrachtwagens en autobussen in de Benelux uitvoeren. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer,  verhoogt de verkeersveiligheid , leidt tot kostenbesparingen, eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

Voor de Belgische minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant: “ Deze actie getuigt van de wil om de kwaliteit binnen de Benelux-landen inzake verkeerscontroles te verbeteren. De veiligheid op onze wegen is een dagelijkse uitdaging voor ons allen en waarvoor samenwerking onmisbaar is. Daarnaast is het ook belangrijk dat er een toezicht is op de eerlijke concurrentie tussen de vervoersondernemingen van binnen en buiten de Benelux ”


Resultaten van de controles

De Belgische en Nederlandse inspecteurs hebben in totaal 25 vrachtwagens gecontroleerd (6 Belgische, 19 uit EU lidstaten), waarvan 7 in overtreding. Vier inbreuken m.b.t. manipulatie en fraude met de tachograaf werden vastgesteld en vier bestuurders krijgen een boete voor overtreding tegen de rij- en rusttijden.

Ook heeft de inspectie vier waarschuwingen uitgedeeld met betrekking tot de ladingzekering.

Er werd in totaal 13.397 EUR aan boetes geïnd.