Info Burgers » Nieuws » Benelux-secretariaat op COP28: Regionale Klimaatsamenwerking als verlengstuk van globale groene ambities

Benelux, Klimaat

Benelux-secretariaat op COP28: Regionale Klimaatsamenwerking als verlengstuk van globale groene ambities

11 dec. 2023

Het Benelux-secretariaat toonde zijn actieve betrokkenheid tijdens de Klimaatconferentie COP28 van de Verenigde Naties in Dubai, van 30 november tot 12 december 2023. Met de organisatie van en deelname aan meerdere themabijeenkomsten op het Benelux Paviljoen onderstreepten de Beneluxlanden de kracht van regionale samenwerking en grensoverschrijdende inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering.


De COP28-top bracht niet alleen landen, bedrijven, financiële instellingen en de civiele samenleving samen, maar bood ook ruimte aan verschillende regionale grensoverschrijdende initiatieven om hun meerwaarde te tonen. Net als de Baltische staten en de Noordse landen was het Benelux-paviljoen zichtbaar aanwezig en versterkte zo de aandacht voor deze vorm van maataanpak voor klimaatsamenwerking over grenzen heen.


Benelux-EIB-paviljoen: een bruisende hub voor samenwerking
COP28-deelnemers werden uitgenodigd in het BENELUX-EIB-paviljoen, sinds 2018 gezamenlijk georganiseerd door de Europese Investeringsbank en de Benelux-landen. Dit paviljoen fungeert als een bruisende hub voor dialoog en samenwerking, waar belanghebbenden ideeën en best practices delen om gezamenlijke klimaatacties te versnellen. Dit betreft niet alleen overheden maar ook NGO’s, universiteiten en bedrijven delen actuele projecten en studies vanuit de Benelux-context.


Grensoverschrijdende samenwerking voor een duurzame toekomst
Het Benelux-secretariaat was actief betrokken bij diverse side-events gericht op duurzaamheid, waarbij grensoverschrijdende samenwerking als sleutel diende voor de strijd tegen klimaatverandering. Frans Weekers nam plaats in een paneldebat rond de export van vervuilde brandstoffen. De Benelux-landen werken momenteel aan regelgeving voor het stellen van kwaliteitsvereisten van brandstoffen die bijvoorbeeld naar West-Afrika worden geëxporteerd. Meer dan de helft van deze brandstoffen passeert via de Beneluxhavens. Daarmee is de hefboomfunctie naar Europees beleid van groot gewicht. In het verlengde van deze discussie werd ook gesproken over de export van tweedehands auto’s. 


Naar aanleiding van het recente Benelux-waterstofrapport werd in nauwe samenwerking met de EIB tevens een goedbezocht event georganiseerd over het vormgeven van een groene waterstofeconomie in de Benelux en omliggende regio’s. Deze boeiende sessie legde zich toe op de relatie met derde landen zoals Namibië en Chili. De focus lag hierbij op een evenwichtige ontwikkeling van deze partnerschappen, met aandacht voor de duurzame ontwikkeling van nieuwe energie-ecosystemen in deze landen. De Belgische energieminister Van der Straeten beklemtoonde nog eens de sleutelrol van de Benelux-regio en aangrenzende regio’s in de verdere ontwikkeling van groene waterstof binnen de EU, alwaar in de toekomst rond de 70 procent van de geïmporteerde waterstof zal binnenkomen.


Jongeren spelen cruciale rol in de ecologische transitie
Een opvallend moment was het interview met de heer Frans Weekers voor de Climate Action Dialogue, waarin hij de cruciale rol van jongeren benadrukte in de ecologische transitie. Zijn woorden benadrukten de noodzaak om jongeren actief te betrekken bij het vormgeven van duurzame oplossingen en benadrukten hun invloedrijke positie in het veranderingsproces.


Het Benelux-secretariaat blikt enthousiast terug op zijn bijdrage aan COP28, waar inzet voor grensoverschrijdende klimaatsamenwerking, het gezamenlijk optrekken in de energietransitie en de cruciale betrokkenheid van jongeren een belangrijke rol speelden.

https://climate.benelux.int/cop-benelux-eib-pavilion