Info Burgers » Nieuws » Benelux-secretaris-generaal ontvangt aanbevelingen Benelux-parlement rond fietsbeleid

Benelux, Duurzaamheid, Fiets, Mobiliteit

Benelux-secretaris-generaal ontvangt aanbevelingen Benelux-parlement rond fietsbeleid

19 jun. 2024

Tijdens de internationale fietsconferentie,  Velo-city, in Gent heeft het Benelux-parlement ( de Benelux Interparlementaire Assemblée) nieuwe stappen aangekondigd om het fietsen in de Benelux-landen te bevorderen. Benelux-parlementslid Jef Van den Bergh overhandigde een reeks aanbevelingen voor een duurzaam en veilig fietsbeleid aan Frans Weekers, de secretaris-generaal van de Benelux. Deze aanbevelingen zullen nu aan de regeringen van de Benelux-landen worden voorgelegd.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide studies en consultaties en onderstrepen het groeiende belang van fietsen als een milieuvriendelijk vervoermiddel. Ze bouwen voort op de politieke verklaring over fietsbeleid van de Benelux-landen uit 2020 en succesvolle initiatieven zoals de grensoverschrijdende fiets-roadmap. Er wordt opgeroepen tot nauwere samenwerking tussen overheden om een gecoördineerd fietsbeleid te realiseren.

Een van de punten in het document is de noodzaak van gerichte verkeersveiligheidsmaatregelen en verbeterde infrastructuur om het groeiende aantal fietsers veilig te kunnen laten fietsen. Dit omvat onder meer onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame mobiliteit en het faciliteren van grensoverschrijdend fietsen door verbeterde infrastructuur en deelfietsinitiatieven.

Naast beleidsvoorstellen wordt er ook gepleit voor bewustmakingscampagnes en maatregelen om fietsgebruik aantrekkelijker te maken. Dit omvat onder andere het voorkomen van fietsdiefstal en het verbeteren van de interactie tussen fietsers en andere weggebruikers.

De presentatie van deze aanbevelingen tijdens Velo City benadrukt de toewijding van de Benelux-landen aan duurzame mobiliteit en het versterken van de positie van de fiets in het transportlandschap. De Benelux-landen hopen hiermee een voorbeeld te stellen voor andere regio’s die streven naar een grotere integratie van fietsen in hun mobiliteitsbeleid.

Medewerkers van het Benelux-secretariaat hielden ook een stand tijdens Velo-city waar ze hun initiatieven op het gebied van fietsmobiliteit promootten en in gesprek gingen met belanghebbenden en het publiek.

Jill Warren, CEO European Cyclists’ Federation : “De Benelux zet zich al geruimte tijd in voor de bevordering en ontwikkeling van fietsen. De ‘ European Cyclists’ Federation’ waardeert en prijst het leiderschap dat de Benelux heeft getoond en hun voortdurende inspanningen om meer mensen vaker te laten fietsen, zowel voor dagelijks vervoer als voor recreatie.”

Klik hier voor meer foto’s

https://www.youtube.com/watch?v=FmaR0IO-MW0&feature=youtu.be