Info Burgers » Nieuws » Benelux-seminarie in samenwerking met de Noordse landen.

Benelux-seminarie in samenwerking met de Noordse landen.

22 dec. 2009

INDICATORS OF CHILD AND YOUTH WELL-BEINGTHE LINK BETWEEN KNOWLEDGE, POLICY AND PRACTICE

Van 13 tot 15 december 2009 vond in Amsterdam het Benelux-seminarie plaats omtrent “Indicators of Child and Youth Well-Being. The link between knowledge, policy and practice” en dit in samenwerking met de Noordse landen.

Centraal in dit seminarie stond de vraag naar het nut en relevantie van indicatoren om het welzijn van kinderen en jongeren te bepalen, te detecteren. Dit werd aangetoond aan de hand van voorstellingen van internationale onderzoeksrapporten van Unicef en Oeso alsook in de workshops waarin nationale en lokale projecten werden besproken die toelaten om het welzijn van kinderen en jongeren te controleren.  

In de eerste Newlsetter van 2010 leest u hier meer over.