Info Burgers » Nieuws » Benelux SOLVIT-centra starten discussie over mogelijkheden tot samenwerking

Benelux SOLVIT-centra starten discussie over mogelijkheden tot samenwerking

02 jul. 2020

Op 2 juli bracht het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie de SOLVIT-centra van België, Nederland en Luxemburg bijeen in het “virtuele Huis van de Benelux”. Het was de eerste keer dat de drie centra in de Benelux context bijeenkwamen. 

De bijeenkomst die op initiatief van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux gehouden werd, verkende de mogelijkheden tot praktische, onderlinge samenwerking en samenwerking t.a.v. Europese thema’s en ontwikkelingen. Hierbij kwamen o.a. de Covid-19 crisis, wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, de Europese verordening over wederzijdse erkenning van goederen, en de ontwikkeling van het Europese SOLVIT-netwerk aan de orde. Centraal in de discussie stonden ook de mogelijkheden die de Benelux samenwerking biedt bij het oplossen van structurele, terugkerende problemen tussen de Benelux landen. 

SOLVIT is een informeel netwerk van de Europese Commissie dat burgers en bedrijven helpt om hun EU-rechten te doen gelden bij een  geschil met een overheidsinstantie van een derde land. In elke lidstaat van de EU en de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) is een SOLVIT-centrum ingericht door de nationale overheid. In België ressorteert dit onder het ministerie van buitenlandse zaken. In Nederland en Luxemburg onder het ministerie van economische zaken.