Info Burgers » Nieuws » Benelux speelt voortrekkersrol in strijd tegen sociale fraude

Benelux speelt voortrekkersrol in strijd tegen sociale fraude

05 jul. 2011

Op 5 juli 2011 werd aan de Universiteit van Gent (België) het International Research Institute on Social Fraud (IRIS) plechtig geïnstalleerd in aanwezigheid van Belgisch staatssecretaris voor de Coördinatie van Fraudebestrijding Carl Devlies en secretaris-generaal van de Benelux Jan Van Laarhoven. Het centrum heeft de ambitie de Europese spil te worden in het internationaal en multidisciplinair onderzoek naar sociale fraude.

Op initiatief van de staatssecretaris start het secretariaat-generaal van de Benelux onderhandelingen die moeten leiden tot het sluiten van een Memorandum van Overeenstemming voor de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude. Doel is de Benelux een voortrekkersrol te laten spelen in de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude in Europa. Omdat deze fraude op Europees vlak nog te weinig werk gemaakt wordt, willen de initiatiefnemers het probleem alvast op multilateraal, Benelux-niveau aanpakken. De oplossingen die op dat niveau bereikt worden, kunnen dan later door de lidstaten van de Unie worden overgenomen.

Secretaris-generaal van de Benelux, Dr. Jan Van Laarhoven, lichtte in Gent de samenwerking toe die binnen de Benelux al bestaat op het vlak van de strijd tegen de grensoverschrijdende fiscale fraude en de succesvolle resultaten die deze oplevert. Die samenwerking kan als voorbeeld dienen bij het uittekenen van de aanpak voor de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude tussen de drie lidstaten.

Secretaris-generaal J. Van Laarhoven en Staatssecretaris Devlies