Info Burgers » Nieuws » Benelux start onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel

Benelux start onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel

24 okt. 2016

Uit studies blijkt dat in de Benelux het aanbod van goederen en de hoogte van de prijzen sterk variëren naargelang de plaats waar men zich bevindt. Dit geldt ook ten opzichte van de grensgebieden in Duitsland en Frankrijk waar detailhandels prijzen vaak lager liggen dan in de aangrenzende Benelux landen. Dit heeft negatieve gevolgen zowel voor de consumenten als voor winkeliers. Zij betalen teveel of worden in hun concurrentie positie aangetast. 

Middels een gezamenlijke enquête onder detailhandelaren in de drie landen zal onderzocht worden of de prijsverschillen mede het resultaat zijn van ongerechtvaardigde methoden van leveranciers ten aanzien van detailhandelaars, de zogenaamde “territoriale leveringsbeperkingen”. Territoriale leveringsbeperkingen zijn beperkingen die een leverancier detailhandelaren oplegt en hen belemmeren om goederen vrijelijk af te nemen, met name in de landen van hun keuze. 

De op 19 oktober gelanceerde enquête richt zich uitsluitend op detailhandelaren in België, Nederland en Luxemburg. Zij wil vaststellen of er sprake is van territoriale leveringsbeperkingen in de toeleveringsketen van de detailhandel in de Benelux en een inschatting verschaffen over de aard en omvang van het fenomeen. Verdere informatie en mogelijkheid tot deelname vind u hier  (Opgelet: deze enquête is alleen in te vullen via desktop of tablet, niet via mobiele telefoon). 

Verschillen in prijs en aanbod van consumptiegoederen doen al geruime tijd vragen rijzen omtrent de werking van de keten tussen leveranciers en handelaars in de Benelux. Sinds begin 2015 werken de Benelux landen rond dit thema samen. Op 30 november 2015 ondertekenden Belgische, Nederlandse en Luxemburgse ministers van Economie de Aanbeveling (M(2015)14) inzake territoriale leveringsbeperkingen in de Benelux. Zij wil de samenwerking van de drie Benelux-landen ten aanzien van territoriale leveringsbeperkingen versterken om de positie van de ondernemingen en consumenten te verbeteren. De enquête geeft uitvoering aan deze aanbeveling. 

De markt van detailhandel – elke onderneming die producten rechtstreeks aan de gebruiker levert – is een belangrijke economische speler goed voor de werkgelegenheid in de Benelux.

Van deze sector gaat een rechtstreeks effect op alle burgers uit, aangezien de producten die ze verkopen een groot deel van de bestedingen van de huishoudens uitmaken. Het is dan ook van essentieel belang dat de marktwerking voor de detailhandel goed functioneert om producten tegen concurrentiele prijzen tot bij de consument te brengen en er een gelijk speelveld is voor ondernemers.