Info Burgers » Nieuws » Benelux stelt actieplan 2011 voor

Benelux stelt actieplan 2011 voor

23 feb. 2011

Brussel, 23-02-2011. Vandaag stelde de Benelux op de Nederlandse Ambassade te Brussel de objectieven voor die de drie landen samen in 2011 willen realiseren. Nederland is vanaf 1 januari 2011 een jaar lang voorzitter van dit partnerschap.

De Benelux, het formele samenwerkingsverband van België, Nederland en Luxemburg, zet zich in 2011 in voor vlottere spoorverbindingen in de regio. Vooral in de grensregio’s worden reizigers op lokale verbindingen geconfronteerd met praktische problemen die een concrete oplossing vergen. Zo dienen o.a. de tarieven, de klanteninformatie en het aankopen van elektronische tickets beter op mekaar afgestemd te worden, zei Benelux-secretaris-generaal Jan van Laarhoven op de voorstelling van het Benelux-actieplan 2011.

Op het vlak van energievoorziening wil Benelux een sterke speler blijven, zo worden in 2011 de resultaten bekend van de kosten-baten analyse om te komen tot een onderlinge koppeling van windmolenparken in de Noordzee. Een project waar Benelux samen met 7 andere Noordzeelanden volop in investeert. Ook zullen verdere stappen worden gezet in het integreren van de elektriciteitsmarkt met Frankrijk en Duitsland zodat zeer snel en aan de beste prijs elektriciteit kan worden aangekocht tussen de betrokken landen.

Verder ziet de Benelux in 2011 veel mogelijkheden in de samenwerking tussen ‘transport hubs’ (zeehavens, binnenhavens, luchthavens, terminals,…) in de regio. Dit najaar brengt de Benelux alle partners samen om te zien hoe vanuit praktisch oogpunt beter kan worden samengewerkt rond duurzaamheid, veiligheid en infrastructuur (achterlandverbindingen). Jan van Laarhoven is ervan overtuigd dat dergelijke visie helpt om de economische positie van Benelux als logistieke draaischijf voor de toekomst te versterken.

Naast een intensivering van de politiesamenwerking (o.a. gemeenschappelijke opleiding voor leidinggevende officieren in ordehandhaving) wordt voorts het engagement aangegaan om de operationele samenwerking tussen de hulpdiensten van de drie partners uit te breiden. Zo wordt gestreefd naar een intensievere samenwerking van de civiele bescherming en de brandweer van de Benelux-landen. Er wordt gedacht aan een grensoverschrijdende inzet zoals bij de recente overstromingen of het blussen van branden in industriezones.

U kan het Benelux-actieplan 2011 hier downloaden