Info Burgers » Nieuws » Benelux stelt zich voor op Europees seminarie over grensoverschrijdende samenwerking

Benelux stelt zich voor op Europees seminarie over grensoverschrijdende samenwerking

18 okt. 2013

Op 18 en 19 oktober organiseerde de Raad van Europa in Gorizia in samenwerking met het ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) het European Seminar "Tools, Methods and Practices for Transfrontier Cooperation".

Adjunct-secretaris-generaal, Alain de Muyser vertegenwoordigde het Secretariaat-Generaal en heeft zo aan de deelnemers de verschillende facetten van de Benelux kunnen presenteren. Hij ging dieper in op de rol die deze internationale organisatie speelt bij het bevorderen van samenwerking over de grens heen. De samenwerking van de drie lidstaten en hun regionale entiteiten in Benelux-verband is op zich al uniek in Europa. De Benelux is een organisatie die erin slaagt om niet alleen aan ministeries een platform tot samenwerking en uitwisseling te bieden maar daarnaast ook een rol speelt in het samenbrengen van gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten.

Ook haalde de Muyser het nieuwe dynamisme van de Benelux aan, model en voorloper van Europa en zijn openheid naar de buurlanden toe zoals Frankrijk en Duitsland in het bijzonder. De gepresenteerde voorbeelden zoals de politiesamenwerking, de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de vernieuwing van de Benelux Overeenkomst Grensoverschrijdende Samenwerking trokken de aandacht van de verschillende aanwezige experten.