Info Burgers » Nieuws » Benelux steunt en neemt deel aan de bijeenkomst van het “Europees Jeugdparlement” Kortrijk 2022

Benelux steunt en neemt deel aan de bijeenkomst van het “Europees Jeugdparlement” Kortrijk 2022

31 okt. 2022

Van 31 oktober tot 5 november vindt in Kortrijk de 97e zitting van het Europees Jeugdparlement (EYP) plaats, waaraan 270 jongeren deelnemen. De secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, was graag aanwezig om de steun van de Benelux-Unie te onderstrepen. 

Samen met adjunct-secretaris-generaal Michel-Etienne Tilemans sprak hij tijdens de openingsceremonie: "Ik heb altijd gepleit voor een groenere, meer digitale en veiligere Benelux, die luistert naar jongeren, die de toekomst van onze samenwerking zijn. Wij voeren gezamenlijke projecten uit binnen en buiten de Benelux op het gebied van zachte en duurzame mobiliteit en bevorderen digitale en milieuvriendelijke vooruitgang. Wij willen onze jongeren betrekken bij ons denken en hen actief laten deelnemen aan de toekomstige ontwikkeling van de Benelux. En zo facilitators te zijn voor Europa.” 

Hij vestigde ook de aandacht  op de informatiestand van het Secretariaat-Generaal van de Benelux op de Spotlight-beurs op 3 november, die tot doel heeft jongeren vertrouwd te maken met de activiteiten van de Benelux-samenwerking in het algemeen, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende mobiliteit en duurzaamheidsprojecten. 

Tijdens de activiteiten van het Europees Jeugdparlement doen jongeren een ‘Instagram takeover’ van het Benelux Union account (https://www.instagram.com/benelux_union/). De communicatieplatformen die tijdens én door het Europees Jeugdparlement worden gebruikt zijn Facebook,  Instagram, Linkedin (@eypbelgium & @eyp_network & @European Youth Parliament (EYP)) met #Kis22

In samenwerking met het Benelux-parlement heeft het secretariaat-Generaal van de Benelux de afgelopen jaren twee zittingen van het Benelux-Jeugdparlement georganiseerd, dat jongeren uit de drie landen bijeenbrengt om hen een stem te geven. De tweede sessie werd georganiseerd in 2021 tijdens het Belgische voorzitterschap van de Benelux en stelde de jongeren in staat om samen de klimaatuitdagingen te bespreken en aanbevelingen op te stellen, die formeel werden aangenomen tijdens de daaropvolgende plenaire vergadering van het Beneluxparlement. Een derde zitting van het Benelux-Jeugdparlement is gepland voor 2023/2024.