Info Burgers » Nieuws » Benelux stimuleert Benelux-denken bij stagiairs-diplomaten

Benelux stimuleert Benelux-denken bij stagiairs-diplomaten

24 mrt. 2011

Meer dan 30 stagiairs-diplomaten uit België en Luxemburg ontmoetten elkaar op Secretariaat-Generaal om meer te vernemen over de Benelux-samenwerking.

Het was het Benelux-secretariaat die deze interactieve dag had georganiseerd. De diplomaten in spé werden uitvoerig geïnformeerd over de terreinen waarop het samenwerkingsverband tussen de drie partnerlanden actief is.

Nadien moesten ze zelf aan de slag om in werkgroepen, ter simulatie, een Benelux-standpunt voor te bereiden over een gezamenlijke aanpak om meer te investeren in duurzame energie,  om sneller in te grijpen tegen fijn stof en om de drugsproblematiek met 3 landen op te lossen.

De bespreking die er op volgende zorgde voor een levendig en leerrijk debat tussen de participanten.