Info Burgers » Nieuws » Benelux strategisch douaneoverleg legt punten voor samenwerking vast

Benelux strategisch douaneoverleg legt punten voor samenwerking vast

29 okt. 2021

De douaneautoriteiten van de drie landen kwamen op 29 oktober 2021 onder het Belgische voorzitterschap bijeen.

De hoge douaneambtenaren besloten de gezamenlijke controles van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO’s) voort te zetten, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van informatie en ervaring op dit gebied. Ter herinnering: in maart 2020 is een eerste gezamenlijke audit van AEO’s uitgevoerd.

Wat de controle op pakketten van geringe waarde betreft, werd begin 2021 een studiedag over e-commerce georganiseerd. Het Strategisch overleg Douane wil graag – in samenwerking met de belastingdiensten – de tenuitvoerlegging van de nieuwe btw-wetgeving, die sinds juli 2021 van kracht is, evalueren.

Ten slotte wensen de Benelux-landen het vraagstuk van fraude met EORI-nummers aan te pakken. Btw-plichtige ondernemingen importeren namelijk goederen waarover btw moet worden betaald en maken daarbij gebruik van hun EORI-nummer zonder over een geldig btw-nummer te beschikken. Er zal een werkgroep worden opgericht om zich over dit probleem te buigen en mogelijkheden tot verbetering voor te stellen.

Op internationaal niveau zullen de Benelux-landen zich verder beraden op het nut en de implementatie van een multilateraal instrument voor informatie-uitwisseling. Dankzij de besprekingen zijn delegaties van andere EU-lidstaten reeds betrokken en kon een gezamenlijke positiebepaling in de debatten over dit onderwerp in de Europese Unie en de WDO worden bereikt.