Info Burgers » Nieuws » Benelux strategisch overleg “Fiscale samenwerking en strijd tegen fraude” maakt balans op van activiteiten in 2022

Benelux strategisch overleg “Fiscale samenwerking en strijd tegen fraude” maakt balans op van activiteiten in 2022

07 dec. 2022

Op uitnodiging van het Luxemburgse voorzitterschap zijn de fiscale diensten van de drie landen op 7 december in het kasteel van Senningen bijeengekomen voor het Benelux strategisch overleg over "fiscale samenwerking en strijd tegen fraude". Onder leiding van de secretaris-generaal, de heer Alain de Muyser, en in aanwezigheid van de adjunct-secretaris-generaal, de heer Michel-Etienne Tilemans, hebben de delegaties de balans opgemaakt van de in 2022 gerealiseerde activiteiten. 

Een van de belangrijke resultaten van 2022 was het colloquium " Verkleinen van de Btw-kloof : het verhogen van de inzet om verlies aan Btw-inkomsten tegen te gaan", dat op 15 maart in Brussel werd georganiseerd in aanwezigheid van ministers en staatssecretaris van de drie landen. De dag toonde eens te meer aan dat het delen van goede praktijken en kennis tussen de Benelux-landen essentieel is voor een krachtdadiger en gerichter optreden om fraude op te sporen en de betaling van de btw te garanderen. Naar aanleiding van dit colloquium hebben de drie landen besloten een werkgroep op te richten om de uitwisseling van kennis over de modernisering van de btw-verplichtingen (elektronische facturering en rapportering) te bevorderen teneinde de btw-kloof te dichten. 

Tijdens het strategisch overleg spraken de landen ook de wens uit om de samenwerking tussen de belasting- en douanediensten in Benelux-verband te intensiveren door gezamenlijke acties te ontwikkelen, die ook als voorbeeld moeten dienen voor de Europese Unie. 

In 2023 zal de fiscale samenwerking onder Nederlands voorzitterschap worden voortgezet met een aantal initiatieven over belangrijke onderwerpen zoals e-invoicing en e-reporting, de uitdagingen van de elektronische handel en de fiscale situatie van thuiswerkende grensarbeiders.