Info Burgers » Nieuws » Benelux Strategisch overleg Politie

Benelux Strategisch overleg Politie

27 mei. 2015

Op 27 mei 2015 vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux het Strategisch overleg Politie plaats. De bijeenkomst en de Belgische delegatie werden voorgezeten door mevrouw C. De Bolle, commissaris-generaal van de Federale Politie van België. De Nederlandse delegatie werd geleid door de heer H. Vissers, Korpschef Zeeland en West-Brabant en portefeuillehouder van Nederland voor de Benelux-dossiers. De delegaties verwelkomden de heer Ph. Schrantz, de nieuwe directeur-generaal van de groothertogelijke politie van Luxemburg in hun midden. De heer Schrantz nam voor het eerst deel aan het Strategisch overleg Politie.

Het Benelux Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke overlegorgaan voor de politiesamenwerking in de Benelux. Tijdens het overleg informeerden de Benelux-partners elkaar over nieuwe relevante ontwikkelingen in hun landen. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux gaf een briefing over de follow-up van de vergadering van de Centrale overleggroep Senningen van 14 april 2015 en lichtte daarbij het debat omtrent de actualisering van het Benelux-politieverdrag van 2004 toe. 

Presentaties werden gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Benelux Jaarplan 2015 voor wat betreft het onderdeel ‘Politie’ en er werd gesproken over de optimalisatie van het Benelux-landenoverleg en burenoverleg. Daarnaast hebben de partners besloten dat een seminar over de mogelijkheden inzake de bestrijding van terrorisme in Benelux-verband zal worden georganiseerd. Tevens op de agenda stonden een briefing over de Benelux-werkgroep "Bestuurlijke aanpak" en de voorbereiding van het Benelux Jaarplan 2016.