Info Burgers » Nieuws » Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt toekomstige samenwerking

Benelux Strategisch overleg Politie bespreekt toekomstige samenwerking

20 nov. 2020

Op 20 november 2020 vond een digitale vergadering van het Benelux Strategisch overleg Politie plaats. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg van politiechefs wordt de bestaande Benelux-politiesamenwerking gemonitord en worden mogelijkheden voor toekomstige samenwerking besproken. De vergadering werd voorgezeten door Hanneke Ekelmans van de Nederlandse politie en bijgewoond door onder andere de Belgische commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, Philippe Schrantz, de directeur-generaal van de Luxemburgse Groothertogelijke politie en Alain de Muyser, secretaris-generaal van het Benelux Secretariaat-Generaal. 

Hanneke Ekelmans bekleedt sinds 1 september 2020 een nieuwe functie bij de korpsleiding van de Nationale Politie. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om haar opvolger Gerda van Leeuwen te introduceren. Gerda van Leeuwen is de nieuwe chef van de eenheid Zeeland – West-Brabant en portefeuillehouder voor de Benelux-politiesamenwerking. In die hoedanigheid zal zij in de toekomst de voorzitter zijn van de Nederlandse delegatie van het Benelux Strategisch overleg Politie. 

De politiechefs bespraken de actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in hun landen. De impact van COVID-19 op het werk van de politiediensten kwam daarbij uitgebreid aan bod. De delegaties gaven een toelichting bij de nationale maatregelen op dit terrein en bespraken de gevolgen voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de diensten. 

Het Secretariaat-Generaal gaf een toelichting bij de stand van zaken van het ratificatieproces van het nieuwe Benelux-politieverdrag en bij de stand van zaken van de prioritaire uitvoeringsovereenkomsten en -afspraken. In deze uitvoeringsakkoorden wordt vastgelegd hoe de mogelijkheden die het nieuwe verdrag biedt in de praktijk zullen worden gebruikt. Daarnaast zijn de lidstaten gestart met de werkzaamheden die nodig zijn om de operationele uitvoering van het verdrag te omkaderen. Daarbij valt te denken aan de uitwerking van de verschillende opleidingsmodules en de aanpassingen aan de Benelux-politieapp. 

De Benelux secretaris-generaal, Alain de Muyser, gaf een toelichting bij het Gemeenschappelijk werkprogramma 2021-2024 en bij het Benelux-jaarplan 2021. De Belgische delegatie presenteerde de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap in 2021. Prioritair is de implementatie van het nieuwe Benelux-politieverdrag. Daarnaast willen de partners een impuls geven aan de aanpak van de grensoverschrijdende georganiseerde (drugs)criminaliteit. België wil zich in 2021 tevens inzetten voor een gezamenlijke beteugeling van (grensoverschrijdend) wangedrag in het voetbal. In dat kader wil men de mogelijkheden onderzoeken om de in één van de lidstaten uitgesproken stadionverboden ook in de andere lidstaten te handhaven. Dit streven is extra relevant gezien de besprekingen over de oprichting van een Benelux-voetballiga. 

Voor Hanneke Ekelmans was dit de laatste deelname aan het Benelux Strategisch overleg Politie. Het Benelux Secretariaat-Generaal bedankt haar voor haar inzet en enthousiasme voor de Benelux-politiesamenwerking en wenst haar veel succes bij de uitoefening van haar nieuwe functie.