Info Burgers » Nieuws » Benelux-studiedag over mystery shopping en voedselveiligheid

Benelux-studiedag over mystery shopping en voedselveiligheid

28 apr. 2022

Het Benelux-secretariaat organiseerde in samenwerking met de Luxemburgse regeringscommissaris voor kwaliteit, fraude en voedselveiligheid, de heer Patrick Hau, een studiedag waarbij mystery shopping centraal stond. Controleambtenaren uit de drie landen deelden hun ervaringen en deskundigheid met het oog op maximaal inzetten op het beschermen van de consument. Een belangrijk en actueel thema volgens Benelux-secretaris-generaal Alain de Muyser. 

Met de Covid19-pandemie kreeg de handel via het internet een enorme boost, maar daarmee ook potentiële risico’s voor de consument. Zeker bij het aankopen van voedsel of medicatie bijvoorbeeld. Het is van essentieel belang dat continue afdoende consumtentenbescherming wordt verzekerd. Informatie-uitwisseling hierover tussen de bevoegde instanties van de Benelux-landen draagt hiertoe bij. Ook over meer technische kwesties om in regel te zijn met Europese voorschriften. 

Deze studiedag maakte deel uit van de Benelux-samenwerking rond voedselveiligheid, één van de prioriteiten van het Luxemburgs voorzitterschap dit jaar.