Info Burgers » Nieuws » Benelux-symposium over integrale aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit

Benelux, Politiesamenwerking, Veiligheid

Benelux-symposium over integrale aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit

21 mrt. 2024

De grensoverschrijdende integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit stond centraal tijdens een Benelux-symposium op 21 maart in Breda. Dit thema is een prioriteit van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie.

Het evenement, getiteld ‘Over Grenzen: De kracht van Benelux-samenwerking in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit’, was georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Het symposium richtte zich op de toenemende uitdaging van grensoverschrijdende criminaliteit, met name gerelateerd aan de drugshandel. Vertegenwoordigers van verschillende ministeries, politiediensten en lokale bestuurders waren aanwezig. Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux Unie modereerde de bijeenkomst. De partners spraken over mogelijkheden en knelpunten en over wat men van elkaar kan leren op dit terrein.

De Benelux-landen beschikken over sterke economieën, een zeer goede infrastructuur, grote havens- en luchthavens en dat is goed voor burgers en bedrijven, maar helaas ook voor criminelen. In toenemende mate worden onze landen geconfronteerd met crimineel geweld. De criminaliteit in de Benelux is bij uitstek een grensoverschrijdend probleem en daarom ligt een gezamenlijke aanpak voor de hand. Het Benelux-Politieverdrag, dat op 1 oktober vorig jaar in werking is getreden, kwam dan ook uitgebreid ter sprake. Het verdrag is een belangrijk instrument bij de grensoverschrijdende bestrijding van de georganiseerde misdaad. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdend optreden, maar ook voor informatie-uitwisseling.

De conferentie in Breda heeft niet alleen het inzicht in elkaars werkwijze vergroot, maar ook bijgedragen aan de versterking van het Benelux-netwerk. Frans Weekers concludeerde dat er een nieuw momentum is om gezamenlijk de integrale aanpak van criminaliteit aan te pakken. De partners zijn vastbesloten om samen te werken en de capaciteit en de randvoorwaarden te optimaliseren.

Foto’s van het symposium : https://flic.kr/s/aHBqjBiRDV