Info Burgers » Nieuws » Benelux terug- en overnameprotocol met Montenegro ondertekend op het Secretariaat-Generaal

Benelux terug- en overnameprotocol met Montenegro ondertekend op het Secretariaat-Generaal

04 jul. 2012

Op woensdag 4 juli 2012 ondertekenden de heren Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (BEL), Henne Schuwer, ambassadeur van Nederland in België (NL), en Jean-Jacques Welfring, ambassadeur van Luxemburg in België (LUX), op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel een protocol ter uitvoering van de terug- en overnameovereenkomst met Montenegro, dat door zijn ambassadeur in België, de heer Vesko Garčević, was vertegenwoordigd.

Montenegro heeft al een dergelijke overeenkomst gesloten met de Europese Unie. Met het uitvoeringsprotocol wordt de nadere uitwerking van de in de overeenkomst bepaalde repatriëringprocedures in Benelux-verband geharmoniseerd.

Een terug- en overnameovereenkomst is een internationaal akkoord dat tot doel heeft de terugname van eigen onderdanen en de overname van onderdanen van derde landen, die illegaal op het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende staten verblijven, te vergemakkelijken. Momenteel bestaan er talrijke overeenkomsten van dit type tussen de Benelux en derde landen en zijn er nog andere in de maak.

Dankzij duidelijke procedures en over en weer geldende termijnen, die in onderling overleg door de betrokken landen zijn vastgesteld, kunnen onderdanen van Montenegro die illegaal in één van de Benelux-landen verblijven of Benelux-onderdanen die zich onregelmatig in Montenegro ophouden, voortaan op een menswaardige, vlotte en veilige manier naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

Met dit uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-landen en Montenegro wordt de samenwerking tussen deze landen bevorderd en wordt de onderlinge communicatie verbeterd om illegale immigratie samen efficiënt te bestrijden.     v.l.n.r. : de heren Jean-Jacques Welfring, ambassadeur van Luxemburg in België (LUX), Vesko Garčević, ambassadeur van Montenegro in België, Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (BEL), Henne Schuwer, ambassadeur van Nederland in België (NL)