Info Burgers » Nieuws » Benelux-Top

Benelux-Top

29 nov. 2022

De Benelux-top vond plaats op 28 november 2022 in het kasteel van Bourglinster in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux-Unie. Het Luxemburgse voorzitterschap concentreerde zich op drie prioriteiten: sterker uit de pandemie komen, synergieën met naburige regio's bevorderen en werken aan een groene, veilige en concurrerende Benelux.

De eerste minister, Xavier Bettel, ontving de minister-president, minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Mark Rutte, en de eerste minister van het Koninkrijk België, Alexander De Croo.

Na de officiële ontvangst hadden de eerste ministers een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Benelux.

Tijdens hun werkvergadering bevestigden Xavier Bettel, Alexander de Croo en Mark Rutte hun engagement voor een nog nauwere samenwerking tussen de Benelux-landen en voor verdere Europese integratie.

Tot de thematische besprekingen behoorden de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en de gevolgen daarvan, zoals de gevolgen voor de continuïteit van de energievoorziening in de Europese Unie.

De eerste ministers bevestigden hun volledige steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en benadrukten dat de Benelux-landen bereid zijn samen te werken om de wederopbouw van Oekraïne in de komende jaren te steunen.

In de bijgevoegde gezamenlijke verklaring staat onder meer: " As war has returned to our continent, our core European values of democracy, human dignity and freedom have come into focus. We, the countries of the Benelux, will stand firm and promote European unity and solidarity.”

Tijdens de werkvergadering hebben de regeringsleiders ook van gedachten gewisseld over actuele Europese vraagstukken zoals migratie, het Schengengebied en de rechtsstaat in de Europese Unie.

Bij de besprekingen waren twee buren betrokken, namelijk de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst, en de voorzitter van de top van de Grande Région en voorzitter van de regionale raad van Grand Est, Jean Rottner.

Tijdens deze uitgebreide vergadering onderstreepte Xavier Bettel dat synergie met de naburige regio's een essentieel instrument is, zoals reeds in de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is aangegeven. Verder zei hij dat de overgang naar een duurzaam, veerkrachtiger en betrouwbaarder energiesysteem voor de hele regio afhankelijk is van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de continuïteit van de energievoorziening, die bijzonder belangrijk is in deze tijd van onzekerheid over de energievoorziening.

Na afloop van de werkvergaderingen werd een persconferentie gehouden met een samenvatting van de resultaten van de top, waaraan werd deelgenomen door Xavier Bettel, Alexander de Croo, Mark Rutte, Hendrik Wüst en Jean Rottner.

SGBeneluxTop.jpg