Info Burgers » Nieuws » Benelux Transport Ministeries intensiveren samenwerking en kijken over grenzen heen

Benelux Transport Ministeries intensiveren samenwerking en kijken over grenzen heen

28 nov. 2013

Op 28 november vond het jaarlijks strategisch hoogambtelijk Beneluxoverleg plaats over verkeer en vervoer plaats. Afspraken zijn gemaakt over nauwere samenwerking tussen de wegvervoer inspectiediensten, over het toelaten van grensoverschrijdend transport van 45voetscontainers en over wederzijdse erkenning van elkaars individuele typegoedkeuringen van (onder andere) elektrische voertuigen. Verder werd besloten om samenwerking en afstemming te versterken inzake alternatieve brandstoffen en elektrisch vervoer, om de lopende afstemming van standpunten rond het zogenaamde vierde spoorpakket voort te zetten en om gezamenlijk conferentie te organiseren rond de transport-logistieke functie van de Benelux.

Bovendien werd, door het Nederlandse Advies College Toetsing Regeldruk (ACTAL), een studie gepresenteerd over vereenvoudiging van de regelgeving en over verbetering van het toezicht op de naleving van regelgeving in de logistieke sector. Het rapport adviseert Benelux samenwerking op tal van terreinen om grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Het Directie Comité verwelkomde de studie en gaf het Secretariaat Generaal opdracht een lijst met prioriteiten op te stellen.Op voorstel van de bevoegde ministers van de Beneluxlanden nam dit jaar voor het eerst ook Noordrijn-Westfalen deel aan het strategisch overleg. Noordrijn-Westfalen zal naargelang haar bevoegdheden deelnemen aan de bovengenoemde initiatieven.