Info Burgers » Nieuws » Benelux-Unie in 2014: arbeidsmobiliteit, logistiek en fraudebestrijding

Benelux-Unie in 2014: arbeidsmobiliteit, logistiek en fraudebestrijding

18 nov. 2013

De drie buitenlandministers van de Benelux willen de grensoverschrijdende erkenning van diploma’s bevorderen, het grensoverschrijdend transport faciliteren en de strijd tegen fiscale en sociale fraude intensifiëren.  Dit werd beslist door het Comité van Ministers, het politieke beslisorgaan van de Benelux Unie, tijdens hun vergadering die het Luxemburgs Voorzitterschap afsloot. De ministers Asselborn (LU), Timmermans (NL) en Reynders (BE) keurden tijdens hun overleg het Benelux-jaarplan voor 2014 goed. Dit plan zal  gezamenlijk verwezenlijkt worden met het oog op concrete realisaties en gericht op de burgers.

 

Benelux speelt een uiterst belangrijke rol in Europa. Onder Luxemburgs Voorzitterschap werd de meerwaarde systematisch naar voor gebracht. Het volgende Voorzitterschap zal dit element beklemtonen om het nut van de Benelux in het dagelijkse leven verder aan te tonen.

Om de economische groei in de grensregio’s aan te zwengelen, moet de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gestimuleerd worden. De intentie is om te komen tot automatische  grensoverschrijdende erkenning van bachelors en mastersdiploma’s alsook beroepskwalificaties.

Teneinde Benelux als logistieke draaischijf van Europa (havens,…) verder te ontwikkelen, een bron van tewerkstelling, zal het Comité van Ministers een reeks van concrete projecten initiëren met als doel het grensoverschrijdend vervoer te faciliteren zoals met 45-voetscontainers (grote zeecontainers).

Fiscale en sociale fraude berokkent schade aan burgers, ondernemers en overheden. Het komt er dus op aan om de samenwerking tussen de administraties te verdiepen om onder andere carrousselfaude en fraude met uitkeringen te stoppen.

Het Comité van Ministers boog zich ook over de afstemming, in Benelux-verband, van EU-richtlijnen. Ze onderstreepten hierbij hun wens om dit gezamenlijk voort te zetten.

In 2014 wordt Nederland de Voorzitter van de Benelux-Unie.