Info Burgers » Nieuws » Benelux Unie ondertekent terug- en overnameprotocol met Bosnië en Herzegovina

Benelux Unie ondertekent terug- en overnameprotocol met Bosnië en Herzegovina

05 dec. 2013

Op donderdag 5 december  2013 ondertekenden de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block, de Nederlandse staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie Fred Teeven en de Luxemburgse directeur-generaal voor Immigratie Sylvain Wagner op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel een protocol ter uitvoering van de terug- en overnameovereenkomst met Bosnië en Herzegovina, vertegenwoordigd door de minister van Veiligheid van Bosnië en Herzegovina Fahrudin Radoncic.

Bosnië en Herzegovina heeft al een dergelijke overeenkomst gesloten met de Europese Unie. Met het uitvoeringsprotocol wordt de nadere uitwerking van de in de overeenkomst bepaalde repatriëringprocedures in Benelux-verband geharmoniseerd.

Een terug- en overnameovereenkomst is een internationaal akkoord dat tot doel heeft de terugname van eigen onderdanen en de overname van onderdanen van derde landen, die illegaal op het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende staten verblijven, te vergemakkelijken. Momenteel bestaan er talrijke overeenkomsten van dit type tussen de Benelux Unie en derde landen en zijn er nog andere in de maak.

  De ondertekenaars van het Protocol en het College van secretarissen-generaal van de Benelux